Mad til gnaveren

18. dec 2019

Gnavere er alle kendetegnet ved, at deres fortænder vokser hele livet. Det betyder, i sammenhæng med gnavernes lille krop og specielle indre, at der er bestemte retningslinjer for, hvad der er bedst at fodre dyrene med. Det kommer selvfølgelig altid an på, hvilken dyretype, der er tale om, men følgende råd er gode at huske på, når det kommer til planlægning af kæledyrets kost.

 

  • Kaniner:

Den rigtige type af foder kan ved kaniner være altafgørende for, at de lever længe, og at deres glade sind opretholdes. Der findes flere sygdomme og skader på kaniner, som kan skyldes forkert kost, og dette kan i værste fald føre til, at kaninen må aflives. Det gælder f.eks. kalkaflejringer i blæren, som er mere og mere almindeligt, og dette kan undgås ved at sørge for, at kaninens mad indeholder den rette mængde af fosfor og kalcium. Desuden er kaninens tænder som så mange andre gnaveres skrøbelige, og de kan knække og blive beskadiget, hvis kaninen bruger tænderne til at ruske i buret, men også hvis kaninens foder er forkert.

Den bedste kost til kaniner består af en blanding mellem plantefibre, grøntsager og hø. Almindelige kaninpiller kan indeholde forskellige stoffer, som kaninen fra naturens side ikke er vant til at spise, og dette kan beskadige fordøjelsessystemet. Husk derfor altid på, at vilde kaniner lever af græs, og at vegetabilsk og ikke animalsk protein uden tvivl er bedst for kaninen – og for alle andre gnavere.

 

  • Hamstere:

Når det kommer til hamstere, er det vigtigste at huske, at de er altædende og derfor nemt kan blive overvægtige og syge, hvis ikke der holdes styr på, hvad de får at spise. Hamstere er desuden meget aktive, hvorfor de kræver en stor mængde protein i deres kost, men på grund af deres store madindtag og deres lille krop, må mad til hamstere ikke indeholde for meget fedt. Dette kan ofte være tilfældet ved diverse frøblandinger, og derfor kan det være en god idé at gå udenom disse.

Det er dog allervigtigst, at hamsterens kost er varieret, da dens fordøjelsessystem på samme måde som kaninens kan være følsomt, og da dens krop på samme måde som menneskets har brug for mange forskellige stoffer. En blanding af grøntsager, en smule frugt, små dele af menneskelige madrester og hamsterpiller er optimal – men husk altid, at hamsterens krop på mange måder reagerer som menneskets, og derfor er almindelig sund kost ofte ens.

 

  • Marsvin:

Et marsvin er en gnaver, som bør have en særdeles tilpasset kost, da der er flere ting, som den ofte ikke kan tåle. Dette varierer dog til tider fra dyr til dyr, og det er derfor vigtigt at holde øje med, hvilken type mad der er god for netop dit marsvin. Generelt kan det siges, at marsvinet spiser løbende igennem hele dagen, og i modsætning til mange andre dyr, bør den derfor altid have adgang til både mad og vand. Dette styres nemmest ved, at marsvinet har adgang til en form for tørkost – f.eks. marsvinepiller med et højt indhold af C-vitamin.    

Som det er tilfældet med de andre gnavertyper, har marsvinet dog også brug for variation i sin kost, og da vilde marsvin som oftest lever af grøntsager og græs, er dette noget, som marsvinet bør fodres med hver dag. Frisk grønt som f.eks. gulerødder og tørret eller almindeligt græs egner sig rigtig godt.

 

  • Andre gnavere:

Hvad der gør sig gældende i forhold til fodring af de enkelte gnavertyper, kan helt sikkert findes ved en research i både bøger og på nettet, men det, som de alle har til fælles er, at ligesom ved mennesker, er en varieret kost det bedste, og vand kan der næsten aldrig komme for meget af. Man kan næsten sige, at gnaveren bør behandles ligesom et menneske, når det kommer til kost.  

 

Læserne kommentarer