Dyrenes fødekæde

28. aug 2018

En fødekæde er en vigtig og naturlig del af naturens cyklus, og vi mennesker er selv en del af den. Derfor kan det være en god idé at sætte sig ind i, hvad en fødekæde er, og hvordan den fungerer.

 

Hvad er en fødekæde?

En fødekæde er den rækkefølge, som forskellige plantearter og dyrearter bliver spist i. Groft sagt kan man sige, at bare ét led i fødekæden forsvinder, vil hele systemet bryde sammen, da det næste led vil dø af sult. Heldigvis er der mange dyrearter, der kan spise forskellige former for mad, og derfor har andre muligheder, hvis et enkelt led forsvinder. Et eksempel kan være et insekt, der bliver spist af en fugl, der bliver spist af en kat. Hvis det første led, insektet forsvinder, vil fuglen dø af sult, og så vil katten med tiden også dø af sult. Heldigvis spiser fugle dog mange forskellige former for insekter, og katte mange forskellige former for fugle (foruden kattemad), mus og andre smådyr, så lige denne forenklede fødekæde vil formentlig aldrig bryde sammen.

 

Hvor mange led kan der være i en fødekæde?

Der er to overordnede former for fødekæder i naturen. Den første kaldes for græsningskæderne og starter med grønne, levende planter, såsom græs, blomster, ukrudt og lignende, so, bliver spist af forskellige planteædende dyrearter. De planteædende dyr er i mange tilfælde byttedyr for større rovdyr, og således kan en fødekæde have en masse led. Den anden hovedgruppe er den såkaldte nedbryderkæde, som starter med dødt plantemateriale. Det kan fx være nedfaldne blade eller visne planter, der bliver fortæret af bakterier og små insekter, som er næringsgrundlag for et kæmpe antal af dyr.

 

Fødenet

Som tidligere nævnt er en fødekæde mere kompleks en det forenklede eksempel med insektet, fuglen og katten, og både fugle, katte og mange andre dyrearter har flere muligheder, hvad angår føde. Derfor findes der et mere passende begreb til at dække over de komplekse fødekæder, nemlig fødenet. En grøn plante kan fx blive spist af alt fra en snegl til et insekt til en regnorm, til en kanin. Ydermere kan regnorm blive spist af både en mus, en fugl og en frø. Pludselig dannes der et helt net af forskellige led, og derfor er det heller ikke nemt at ødelægge en fødekæde/ fødenet.

 

Hvor starter en fødekæde?

En fødekæde eller fødenet er en form for energistrøm, hvor energi overføres i en ensrettet linje fra ét led og til det næste. Skal man gå helt tilbage i fødekæden stammer enhver energi fra solens stråler, der bindes i grønne planter ved at der bygges forskellige organiske stoffer, såsom sukker, stivelse, fedt og proteiner. De fleste bakterier og dyr er ikke selv i stand til at opbygge organiske stoffer, og er derfor afhængige af energien fra de planter og dyr, de æder.

Læserne kommentarer