Afsæt får og geder sikkert

07. maj 2018

Sundhedsdokumentet sikrer mod smittefarer

Er din besætning af geder og får blevet for stor eller blevet for uoverskuelig at holde? Hvis det er tilfældet, er det altid en mulighed at afsætte dem til andre eller få noget dejligt kød ud af dem ved at sende dem til slagtning. Men inden dette gøres, skal man have udfyldt et sundhedsdokument.

 

Sundhedsdokumentet sikrer sundheden

Sundhedsdokumentet er en sikkerhed for modtageren af dyrene, at de nye geder og får ikke er syge, har mærkningsproblemer eller på anden måde er under tilsyn af Fødevarestyrelsen. Det sikrer dermed at smittefarer i hele landet mindskes.

Dokumentet kan nemt udfyldes og printes på Det Centrale Husdyrsholdsregisters (CHR-registerets) hjemmeside. Herinde skal man udfylde følgende informationer om dine får og geder:

 • CKR-nummer (dyrenes individuelle nummer)
 • Måned og år for fødsel
 • Køn og race
 • Det samlede antal dyr
 • CHR- og besætningsnummer for både afsenderbesætning og modtagerbesætning
 • Oplysninger om transportøren
 • Oplysning om vaccination mod bluetongue

Når dokumentet er udfyldt og printet, er det gyldigt i 14 dage og kan kun benyttes til én flytning. Når flytningen er sket, skal modtageren af dyret beholde sundhedsdokumentet i tre år.

 

Kend 7-dagesreglen og 30-dagesreglen!

Når sundhedsdokumentet er på plads, og dyrene er klar til at blive flyttet, skal man huske på, at der er regler for, hvornår man må flytte dyr med klove – som både får og geder har.

Hvis du har fået nye klovdyr til din besætning inden for den seneste uge inden en flytning, må hverken får eller geder flyttes. Denne begrænsning kaldes 7-dagesreglen. Men som det er med de fleste regler og love, så er der altid en række undtagelser. Fødevarestyrelsen har oplistet seks undtagelser til 7-dagesreglen, som gør sig gældende, når…

 • Får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
 • Får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
 • Får og geder skal til behandling på dyrehospital. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
 • Får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
 • De tilførte får og geder er indsat i en separat karantæne.
 • Får og geder samhandles eller eksporteres til tredjeland.

 

Det er ikke kun 7-dagesreglen, der ligger lidt begrænsninger på flytningen af geder og får. Man skal også have 30-dagesreglen i mente. 30-dagesreglen gælder for den nye ejer af dyrene. Man må nemlig ikke flytte dyrene igen, før der er gået mindst 30 dage. Men også til denne regel er der seks undtagelser. Fødevarestyrelsen skriver, at reglen ikke gælder, når…

 

 • Får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
 • Får og geder skal til behandling på dyrehospitalet. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
 • Får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
 • Får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
 • Lammet/kiddet er under 30 dage gammelt og har opholdt sig i besætningen siden fødslen.
 • Får og geder er genindsat i en besætning efter et dyrskue, når flytningen er til et nyt dyrskue.

Reglerne kan virke en smule uoverskuelige. Men hav altid som tommelfingerregel, at du ikke må flytte geder og får i 7 dage, hvis du har fået nye klovdyr, og du må ikke sende dyrene videre, før der er gået 30 dage. Hvis du overholder det, er du på den sikre side og du vil kunne afsætte dine får og geder uden problemer.

Læserne kommentarer