Det moderne landbrug

17. maj 2018

Hverdagen på et moderne landbrug

Tænker man på en bondegård, vil mange automatisk få et idyllisk Morten Korch-inspireret billede op på nethinden; rapsgule marker mod en knaldblå himmel, en travl bondemand med overalls på og et strå i munden, som skiftevis malker sine køer og passer sine grise. Nok kan rapsmarkerne være gule og himlen blå, men vi er for længst ude over den tid, hvor bondemanden egenhændigt malker sine køer og strør foder til sine dyr. Ligesom på så mange andre områder står nutiden i automatiseringens og effektiviseringens tegn, og også bondegården har gennemgået en stor forvandling. Læs med her hvor vi kortlægger nogle af de største forandringer og sætter fokus på nogle af de hjælpemidler, man har på et moderne, dansk landbrug i dag.

 

Hera følger og dikterer udviklingen

En stor del af den forvandling, som det moderne landbrug har gennemgået, er kun mulig på grund af de maskiner, løsninger og dermed hjælpemidler, der er på markedet. Hera Proces og Instrumentservice er én af de virksomheder, som leverer produkter og løsninger, som sikrer en funktionsdygtig og gelinde produktion i landbruget. Af konkrete løsninger kan nævnes deres malkerobotter og foderanlæg, der med ét visker billedet af bondemanden med strået i munden ud. Det er ikke længere ham, men robotterne og anlæggene, som gør det arbejde, som mange af os forbinder med arbejdet på en bondegård. Dertil kommer ventilations- og gylleanlæg, som også er eksempler på, hvad Hera tilbyder. Alt sammen giver en hurtigere og mere effektiv produktion, ligesom det giver bondegårde og farme med færre ansatte.

 

Landmandens nye hverdag

Sådan som den gængse landmands hverdag ser ud nu i forhold til tidligere, er den præget af maskiner i højere grad end kollegaer. Idet opgaver, som tidligere blev løst af mennesker, nu i høj grad overtages af maskiner, arbejder mange landmænd alene. Der stilles dermed også andre krav til landmanden i dag; han skal blandt andet lære at betjene og vedligeholde forskelligartede maskiner og anlæg – på egen hånd i mange tilfælde. En seriøs spiller på markedet som Hera er naturligvis i stand til at vejlede og guide landmanden, idet de sælger ham deres løsninger, og således bliver ikke blot deres produkter uundværlige – det samme gør deres generelle ekspertise og erfaring på området.

Læserne kommentarer