Styrk dit hobbylandbrug med gødning

11. jun 2018

Sådan kan du bruge gylle – og sådan skiller du dig af med det

Gylle er en underlig størrelse, og det kan være en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvad gylle egentlig kan bruges til, og især hvordan man skiller sig af med det på den rigtige måde, hvis ikke man kan bruge det. Gyllen kan nemlig være med til at forringe naturens sundhed, og det kan derfor være til fare for vores miljø, hvis ikke adskillelsen er korrekt. Men hvad er gylle egentlig?

 

Gødning og nærringsstof fra dyr

Der findes et hav af overordnede beskrivelser af, hvad gylle er, men helt generelt kan det beskrives som en blanding af forskellige husdyrs afføring og urin. Gylle opsamles f.eks. i svinestalde eller kvægstalde, og det der gør gylle til et udbredt begreb i Danmark er, at produktet efterfølgende kan bruges som gødning og næringsstof på marker og dernæst hjælpe til bedre kornvækst. Gylle er dog også beskrevet som en forurener af værste slags – den flydende masse indeholder nemlig både fosfor, kvælstof og kalium, og dette kan f.eks. risikere at spredes i vandløb eller lignende, hvilket er til fare for det naturlige liv og den naturlige fødekæde.

 

Lad gylle hjælpe dit landbrug

Gylle kan dog andet end at forurene – det kan hjælpe landbruget. Som sagt før giver gylle næringsstoffer og gødning til f.eks. marker og plæner, og det kommer derfor mange større landmænd i Danmark til gode. Det giver samtidig økonomiske fordele, at gyllen kan opsamles direkte i stald eller lignende og efterfølgende spredes, så det ikke er nødvendigt at købe gødning. Det kan dog være svært at se, hvordan gylle kan bruges af private personer, som blot driver et hobbylandbrug, men det er faktisk muligt. For ligesom gyllen kan fungere som gødning ved store marker, kan den gøre det samme ved mindre landbrug, hvor den også vil tilføre nødvendige og vigtige næringsstoffer. Har brug for kyndig gylletransport, så er det en god ide at kontakte en fagmand.

 

Der gælder bestemte regler for spredning og besiddelse

Det er en grim lugt, som udvikler sig omkring et område, hvor der er spredt gylle, og derfor gælder der regler for, hvornår gyllen må spredes. Desuden giver det for landbrugsejerne mest mening at sprede gyllen, når planterne er i vækst, og de mest gunstige tidspunkter for spredning må derfor tilpasses.

Netop på baggrund af reglerne for dette og den grimme lugt, som gyllen udskiller, kan det være svært at finde ud af, hvad man skal gøre ved gylle, hvis ikke man kan bruge det. Det kræver en større gylletank at opbevare gylle over længere tid, og det er ikke alle, som får brug for deres gylle, hvis ikke de selv holder marker eller lignende. Desuden kan gyllen transporteres mellem gylletank og mark, hvis den f.eks. ikke bliver brugt, eller hvis der skal bruges gylle, som ikke er tilgængeligt på det pågældende sted.

 

Sådan transporteres gylle

At skulle transportere gylle er ikke noget, som man kan gøre alene. Der gælder bestemte regler og love for, hvordan gyllen må og skal transporteres, og det er derfor altid en god idé at søge hjælp hos fagfolk, som har erfaring inden for netop dette. Hos HV-Transport A/S i Herning har de stor erfaring med at transportere gylle, og det er netop en virksomhed som de, der kan være god at holde kontakt til, hvis man står i en situation, hvor der skal transporteres gylle. Gylle skal transporteres i en tank, og det kræver de optimale køretøjer at få dette til at fungere. Lad dig ikke skræmme af gyllens grimme lugt, og søg altid professionel hjælp, hvis du er i tvivl.

 

 

Læserne kommentarer