Brug træpiller som heste strøelse

24. feb 2021

Der har de senere år været stor interesse i at bruge træpiller som strøelse i hestebokse. Fordelen ved at bruge træpiller som strøelse er, at træpillerne ikke lige så hurtigt gennemvædes, hvis man sammenligner med de almindelige former for strøelse.

Herved er der mange penge at spare ved at gøre brug af denne løsning. En sæk træpiller på 15 kg. kan nemlig suge op til 50 liter væske, eftersom vandindholdet ligger på 3-5%.

Hvordan skal du gøre?

Inden du skal lægge det første lag strøelse, er det anbefalelsesværdigt at rengøre boksen grundigt først. Når det første lag strøelse i form af træpiller skal lægges, lægges et lag på 4-7 cm, hvorefter træpiller tilføres efter behov. Den høje massetræthed i strøelsespillerne bevirker, at der opbygges en fast masse, der samtidig er elastisk og sund og behagelig for hesten at stå på. Derudover giver træpiller en bedre duft, eftersom ammoniakken fra urinen optages godt, og staldmiljøet forbedres herved.

Efter 5-8 uger muges hele hesteboksen ud, eller efter behov.

Der er mange fordele forbundet med at vælge træpiller, som kan ses af det nedenstående:

  • Bedre staldmiljø
  • Billigere strøelse
  • Lettere at arbejde med

Hvordan opstarter man træpiller som strøelse?

Det anbefales, at der købes cirka 200 kg. til en hesteboks, hvorefter der cirka skal suppleres med en sæk pr. uge. Som nævnt tidligere suger træpillerne meget bedre end almindelig strøelse, og det estimeres, at en sæk træpiller på 16 kilo suger op til 50 liter væske.

Læserne kommentarer