Er det synd for dyrene? – Og andre jagt spørgsmål

22. jan 2018

Den etiske debat

Problemstillinger om jagt og forsvarlighed kan være ret komplekse. Her udfolder vi nogle argumenter i relation til nogle af de etiske spørgsmål, man fra tid til anden hører debatteret i medierne.

 

Er det synd for dyrene?

Er det egentlig etisk forsvarligt at gå på jagt, nu hvor vi lever i en tid, hvor det i vores del af verdenen er nemt at skaffe mad – og jagt dermed ikke er noget, man gør, for overlevelsens skyld, men for oplevelsens skyld? Hvert år løser cirka 160.000 danskere jagttegn. Den største forening i Danmark for jægere er Danmarks Jægerforbund, som rummer cirka 90.000 medlemmer.

Her i Danmark findes der noget, der hedder Det Dyreetiske Råd. I 2010 udgav de deres publikation kaldet ’Udtalelse om jagt’, hvor de italesætter deres holdning til jagt. Publikationen demonstrerer rigtig fint, at det er en etisk problemstilling, der er svær at give det rigtige svar på. Der står nemlig, at Det Dyreetiske Råd som udgangspunkt finder det etisk forsvarligt at drive jagt på vildtlevende dyr, hvis det er i forbindelse med såkaldt naturforvaltning. Det kan for eksempel være i forbindelse med at bestanden af den pågældende dyrerace reguleres, så den passer til den mængde af føde, der er tilgængelig for dyrene. Rådet anser det også for at være forsvarligt, i tilfælde hvor de pågældende dyr er skadevoldende.

At emnet er kompliceret kommer især til udtryk ved, at rådet skriver i publikationen, at nogle medlemmer mener, at det ikke er forsvarligt at gå på jagt, hvis det gøres for oplevelsens skyld, hvor det centrale i hobbyen er at skyde dyret. De øvrige medlemmer af Rådet mener derimod ikke, at motivet for at gå på jagt er det, som er afgørende. Disse medlemmer er mere optagede af, at jagten foregår på en måde, som er forsvarlig set i relation til dyreværnsmæssige forhold.

Jægernes jagtadfærd har betydning for, om dyrene lider. Det er muligt at skyde dem, uden de lider, men der kan godt ske det i en skov, at dyrene slet ikke kan opholde sig der, fordi de grundet jagten går og er for bange og stressede hele tiden. I rapporten fortsætter Det Dyreetiske Råd med at give mere konkrete forslag til, hvordan man kan og bør forbedre forholdene for dyrene, ved at ændre på den måde hvorpå man går på jagt.

 

Eksempler på ulykker med opbevaring af jagtvåben

Hvis man ønsker at høre nogle eksempler på ulykker med jagtvåben, som skyldes forkert opbevaring, kan man søge på for eksempel ’skudulykke opbevaring’. Så finder man triste historier, blandt andet om små børn og babyer, som har skudt sig selv eller nogen fra deres familie – fordi de jo simpelthen ikke ved, hvad et skydevåben er for noget.

Her på bloggen ligger vi ikke inde med tal for, hvor mange ulykker der er sket, men ifølge en rapport fra en organisation kaldet Newton, som har til formål at ændre de amerikanske våbenlove, mistede 100 børn i USA livet i år 2013 grundet skudulykker. Derudover findes der naturligvis også eksempler på, at voksne ved et uheld har affyret skud med fatale konsekvenser.

 

Hvordan skal man opbevare sine jagtvåben?

Når man søger på dette spørgsmål på Google, er politiets hjemmeside det øverste resultat, man får øje på. For at få helt styr på reglerne, er det en god kilde at opsøge. De skriver, at alle våben som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal opbevares i et godkendt våbenskab. Det gælder for:

 

  • Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere bortset fra forladevåben.
    • Glatløbede haglgeværer, inkl. piber, baskyler og aftagelige magasiner.
    • Rifler, herunder jagt-, salon- og banerifler.

 

Politiet skriver også, at man skal sørge for at ens godkendte våbenskab er boltet fast til enten gulv eller væg, hvis det vejer mindre end 1.000 kg.

NB: Der findes flere regler på politiets hjemmeside, så sørg for at kigge der ind for mere information om loven omkring opbevaring af jagtvåben. Det kan også give rigtig god mening at ringe og få en uforpligtende snak med en våbenforhandler, som blandt andet kan give dig råd om, hvilket etui du bør købe. På samme vis kan du ringe til en pengeskabsforhandler og få råd om sikker opbevaring af dine våben.

Læserne kommentarer