Fodring af ged

07. maj 2018

Hvad skal min ged spise?

De fleste kender geden som et altædende dyr. Det er også på sin vis rigtigt. De æder nærmest alt – men også giftige ting. Derfor er det vigtigt at have nogenlunde kontrol over, hvad ens geder har adgang til, så de ikke får noget galt i halsen. Hvis man avler på sine dyr, bør man undersøge, hvad der er bedst for netop den type geder, du avler. Men der er nogle grundlæggende ting, som er godt, lige meget hvilket formål der er med dit gedehold – avl, hobby eller noget helt tredje.

 

Tænk geden som en lille ko

Langt henad vejen skal man tænke på geden som en lille ko, når man skal tilpasse sit foder. Den er drøvtygger med fire maver ligesom koen, så derfor fungerer gedens kropsfunktioner meget som koens.

Netop fordi geder er drøvtyggere, er det vigtigt at den får strukturfoder. Strukturfoder kan blandt andet være halm, grene, kviste, blade fra frugttræer og sågar hele juletræer. Vårbyghalm er dog klart at foretrække, da det har alle de fibre, der er gode for geden. Fibrene er vigtige for geden, da de er med til at holde gedens kropstemperatur oppe. Det sker, når gedens vom nedbryder fibrene med dens bakterieflora. Halmen er derfor nødvendig for geden, for at den kan have det godt og trives.

Ved siden af strukturfoderet er hø og wrap også godt at mætte de sultne geder med. De plejer at være glade for det, så længe det serveres lidt oppe i højden. De er ikke meget for at spise fra jorden, så et høhegn er at foretrække. Da geder helst ikke spise fra jorden, spiser de heller ikke så meget græs. De tager typisk kun toppen.

 

Giv din ged kræfter med kraftfoder

Ved siden af halm, hø og græs skal gederne også gerne have mulighed for at gå til noget kraftfoder. Kraftfoderet kan fås i mange afskygninger, så spørg gerne til råds, der hvor du køber foder, så du får noget, der passer til din race.

Der er dog nogle ting ved kraftfoderet, som er fælles for alle. Det fås både som såkaldt fuldfoder, der blot kan serveres for gederne, men også som tilskudsfoder, der først skal blandes med byg, inden det kan serveres. Byg og andre kornblandinger kan med fordel købes ved en lokal mølle.

Der findes enkelte mærker af kraftfoder til geder, men man kan sagtens bruge kraftfoder, som egentlig er lavet til kvæg - de skal naturligvis have lidt mindre mængder. Helt nøjagtigt skal en ged have, det der svarer til 0,75 foderenheder (FE). Til gengæld må man ikke servere fårefoder til geder. Geder skal have kobber i deres foder, hvilket får ikke kan tåle. Gå derfor uden om det, da det ikke vil gavne dine geder.

 

Mineraler og masser af vand

Ligesom geder skal have kobber, er der også andre mineraler, som vil være gode og gavnlige for dine geder. Sæt derfor gerne en sliksten eller to op, som de kan gå til. Igen er der særlige sliksten til geder, men dem der findes til kvæg, er lige så gode.

Selvom geder er altædende, er der altså alligevel lidt ting, man skal have med i tankerne, når man vælger foder. Men lige så forskelligt de kan æde, ligeså sippede er de med, hvad de drikker. Sørg derfor for altid at skifte vandet jævnligt. De drikker det ikke, hvis der er smuttet lidt skidt i vandet. Ud over det, så er geder utroligt nemme at holde.

Læserne kommentarer