Hvad betyder det at et dyr er truet?

28. aug 2018

Kort fortalt betegnes en dyreart som truet, når der kun findes et mindre antal af dem på jorden. De truede dyrearter er i fare for at uddø, og man sætter derfor midler i brug for at passe på de dyr, der er tilbage inden for arten. For at holde styr på de dyrearter, der er i fare for at uddø, laver man såkaldte rødlister, som inddeles i forskellige kategorier:

Uddøde: De dyrearter, som allerede er helt uddøde, herunder dinosaurer og dronter.
Uddød i naturen: De dyrearter, som ikke længere findes i naturen, men stadig findes i fangenskab – fx dromedaren.
Kritisk truet: De dyrearter, som er i stor fare for at uddø i naturen inden for en nær fremtid. Gorillaen og det sorte næsehorn hører under denne kategori.
Moderat truet: Disse dyrearter er i mindre fare for at uddø end de kritisk truede, men stadig inden for en nær fremtid. Det gælder blandt andet tigeren og gråhvalen.

Såbar: De dyrearter, som er i fare for at blive truet i naturen inden for en nær fremtid, herunder den pukkelhovedede papagøjefisk og strømpebåndssnoen.r
Under observation: Nogle dyrearter befinder sig under kategorien ’under observation’, og har brug for en indsats for ikke at blive såbare eller truede. Det gælder fx koalabjørnen og spækhuggeren..

 

Hvorfor er nogle dyr truede?

Der kan være flere forskellige årsager til, hvorfor nogle dyrearter er truede eller sårbare. Det er en hel naturlig del af naturens cyklus, at nogle dyrearter uddør, mens nye opstår, men de seneste årtier er antallet af truede dyrearter vokset eksplosivt. Det skyldes især, at klimaet har ændret sig drastisk og at meget vild natur og jungle bliver fældet for enten at udnytte det fældede træ, eller for at udnytte den nye plads til marker, industri eller lignende. På nordpolen smelter isen gradvist i takt med den globale opvarmning, og det er en af grundene til at isbjørnen er truet. Også jagt, hvor mennesker enten er ude efter dyrenes skind, hugtænder eller lignende, har gjort nogle dyrearter, såsom det sorte næsehorn, truede.

 

Findes der truede dyr i Danmark?

Der findes truede dyrearter i langt de fleste dele af verden – også i Danmark. I Danmark er det dog hverken klimaet eller ubarmhjertig jagt, der truer nogle dyrearter, men derimod dyrenes egen kræsenhed. Hasselmusen er en truet, og dermed fredet, dyreart i Danmark, fordi den har svært ved at finde en partner at pare sig med, hvorfor der også kun er ganske få af dem tilbage i de danske skove. Desuden er der en række sommerfuglearter, mus, bier, larver og fugle, som også betegnes som truede i Danmark.

 

Hvad kan man gøre?

I langt de fleste tilfælde vælger man at frede de truede dyrearter, hvilket betyder, at man hverken må dræbe eller fange dyrearten. Det gør det fx ulovligt for jægere at fange visse dyrearter for at bruge og sælge deres skind, tænder eller lignende. Der findes desuden et utal af hjælpeorganisationer, der indsamler donationer for at forbedre bestemte dyrs levevilkår og sikre deres overlevelse. I forhold til de dyr, der er truede på grund af det ændrede klima, kan man gøre sit for at mindske CO2 udledning. Det indebærer fx at tage cyklen i stedet for bilen, spare på strømmen, affaldssortere, samt andre grønne tiltag.

Læserne kommentarer