Fiskeri som erhverv – hvorfor?

28. aug 2018

Danmark er omgivet af vand, og med sinde ca. 700 km kyststrækning har landet siden tidernes morgen været en oplagt fiskernation. Fiskeri er både en stor indkomstpost og en vigtig tradition i Danmark, men erhvervsfiskerne bliver hver dag mere og mere truede af marinebiologernes kamp for fiskenes overlevelse.

 

Fiskeriets historie

Der er sket meget siden oldtidens begrænsede fiskemetoder, hvor det primært var de bare næver og hjemmesnittede spyd, der blev brugt som fiskegrej. I 1800-tallet skete der for alvor et opsving i fiskeriets metoder, og en prisstigning i fisk gjorde, at fiskerbefolkningens levevilkår blev forbedret markant. I løbet af 1800-tallet opstod der desuden forbedrede transportmuligheder, hvilket gjorde handlen mere effektiv og fik den til at vokse. Siden 1980’erne er fiskehandlen blevet mere og mere globaliseret, hvilket dog også har medført et antal fiskerizoner samt kvoteordninger for at beskytte fiskebestanden. Fiskerierhvervet har altså blot vokset sig større og mere globalt gennem årene, og erhvervet er i dag præget af multinationale virksomheder, der er omstillingsparate i forhold til ændringer af politiske vilkår, kvoter og lignende.

 

Hvad er fiskekvoter

I 2002 kom der en fiskerireform, som blandt andet indebar et ønske om, at det danske fiskeri ikke skulle centreres om for få mennesker. Derfor blev der indført kvoter med loft for de enkelte fiskere. Fiskekvoterne går ud på, at de enkelte fiskere får tildelt at fange en bestemt mængde af en bestemt fiskeart i et bestemt område per år. Dog findes de såkaldte ’kvotekonger’ stadig, hvor hele 80% af makrelkvoten i Nordsøen/ Skagerrak går til blot de 10 største kvoteejere.

 

Fiskeri-boom de senere år

Hvert år leverer de danske fiskerierhverv fisk til en værdi af cirka tre milliarder kroner og 2016 og 2017 var rekordår i forhold til indtjening i fiskeriet. Dette boom har skabt masser af vækst i fiskerierhvervet og industrien og har desuden også sat skub i selvtilliden. Det var især industrifiskeriet (fisk der bliver brugt til fremstilling af fiskemel og fiskeolie, der fik et ordentligt nøk opad. I 2017 var der historisk store fangster af fiskearten tobis, og indtjeningen af industrifisk slog rekorden fra 2016.

 

Den positive udvikling sætter sig spor

Der er masser af fisk i hvene, hvilket har sat kvoterne i vejret og gjort priserne yderst fornuftige. De rekordhøje indtjeninger i 2016 og 2017 åbnede op for en række renoveringer og nybygningsprojekter med henblik på at fremme fiskerierhvervet og industrifiskeriet yderligere. Alt i alt er der stor positivitet samt store forhåbninger som følge af de seneste års historiske høje fiskemængder og dermed indtjeninger.

Læserne kommentarer