Bierne er vigtige for os

05. jul 2017

Bier arbejder hårdere end du. Under koldere årstider kan arbejdsbier leve i ni måneder. Men om sommeren, lever de sjældent længere end 6 uger. De arbejder sig selv til døden.

 

En art med en særlig funktion

Der findes mange forskellige arter af bier. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Der findes dog en art, som vi næsten alle kender til, og som biavleren specielt interesserer sig for: honningbien.

Honningbien har fået sit navn, fordi den kan lave honning ud af nektar. Nektaren stammer fra den saft, som blomsterne laver. Men bierne er ikke kun vigtig for honningens skyld – de har mange flere funktioner end, hvad vi lige regner med.

 

Vidste du, at….

 

  • At bier kan ”tale sammen”. Det sker igennem dans og dufte
  • At en bifamilie kan samle om mod 35 kg pollen
  • At honningbierne bruger 8 kg honning for at lave 1 kg honning til os
  • At en bi kan flyve op til 12 km på en enkelt tur

 

De små summende insekter 

Selvom du kan ønske dig en verden uden de summende til tider stikkende insekter, ville det være ganske forfærdeligt, hvis de ikke eksisterede.

Vi oplever særligt bierne om sommeren. Selvom de kan anses for at være mange, er det ganske givet ikke tilfældet. For flere undersøgelser tyder på, at bierne er en uddøende race.

 

Forskere slår alarm

Flere steder i verden dør bierne, hvorfor bestanden er svundet de sidste mange år – og det er ganske problematisk.

Siden 1980’erne har der været en nedgang i produktionen af bier. Det har fået forskere til at bekymre sig.

Statistisk bestøver honningbier 70 af de omkring 100 plantearder, der brødføder ca. 90 procent af Jordens befolkning. Hvis bierne uddør, vil dette blive et stort problem for mange af de produkter, som vi spiser. Faktisk er biernes bestøvning af blomster så vigtig, at hvis bierne ikke var her, så ville der være madvarer vi ikke ville have samme adgang til.

 

Bierne og blomsterne forsvinder

Hvis bierne uddør, vil det gå ud over mange forskellige plantearter. Plantearterne har i mange år haft en særlig bestøvningsteknik: ved hjælp af bierne. Hvis bierne stopper med at bestøve planterne, vil det medføre en kraftig tilbagegang. Årsagen er især, at de såkaldte ukrudtsplanter og markblomster forsvinder til fordel for landbrugsjord og sprøjtegifte. Det bevirker til, at livsgrundslaget for mange af bierne mindskes, fordi de er specialiserede i kun at leve af en eller meget få blomster.

 

Fremtidsudsigter uden bien

Sker det alligevel, at bierne uddør, vil andre insekter højst sandsynligt overtage biernes funktion. Det ville ikke komme til at være et flygtigt overlap, tværtimod. Det vil for de forskellige arter tage tid samt tilpasning. Hvis en ny insektart skal overtage biernes niche og arbejde med bestøvning, vil der gå en rum tid før denne nye art opdager, at bierne ikke længere udfører dette arbejde. Endvidere vil de ikke være lige så produktive som bierne, idet de nye insekter ikke ville kunne bestøve lige så mange planter, som bierne kan.

På samme vis ville mennesker ikke kunne påtage sig arbejdsområderne uden en betydelig nedgang i produktionen. Selvom produktion vil kunne lykkes med menneskers hjælp, vil der forekomme en markant prisstigning.

Bierne er derfor en arbejdsom art  og betydelige for mange af vores frugter og grøntsager.

 

Læserne kommentarer