Hvornår må man sprede gylle?

15. aug 2021

Regler og krav til gyllekørsel

Hvad er gylle egentlig? Hvorfor spreder man gylle ved gyllekørsel? Det er ikke helt let at blive klog på, hvad gylle egentlig bruges til, men skal du bruge det til din mark eller lignende, er det en rigtig gode ide, at du sætter dig godt og grundigt ind i, hvad det er og hvordan man bruger det på den rigtige måde. Læs med her og høre mere om gyllekørsel og brugen af gylle.

 

Brug gylle som næringsstoffer til marken

Der findes mange forskellige beskrivelser af gylle, men helt overordnet set er det en blanding af forskellige husdyrs afføring og urin. Det kan fx opsamles i svinestalde eller kvægstalde. I denne urin og afføring er der en masse næringsstoffer, som gør, at gylle kan bruges som gødning på marker og lignende, så korn eller hvad der ellers er på marken vil få bedre forudsætninger for at gro. Det er en af de store fordele ved gyllekørsel, men det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at gylle også kan være med til at forurene. Gylle indeholder nemlig fosfor, kvælstof og kalium, som, hvis du ikke bruger gylle ordentligt og har styr på omgivelser, vil kunne blive spredt til vandløb eller lignende, hvor det vil være til fare for naturen og den naturlige fødekæde.

 

Lugt ved brug af gylle

Ved gyllekørsel vil der forekomme en meget ubehagelig lugt. Ved brug af gylle kan lugten ikke undgås, men for at mindske lugten så meget som muligt skal gyllekørsel foregå med slæbeslanger eller ved nedfældning. På den måde undgår man, at gyllen ryger op i luften, hvor lugten således kan spredes endnu mere.

 

Regler for gyllekørsel

På grund af den stærke og grumme lugt, er der også regler for, hvornår du må køre gyllekørsel. Desuden giver det også mest mening at sprede gyllen, imens planterne er i vækst, så gyllen kan være med til at give markerne og planterne den bedste forudsætning for at gro. Derfor må man som udgangspunkt ikke køre gyllekørsel efter høst og ind til d. 1 februar. Desuden skal du holde 20 meters afstand til vandløb, søer og kystvand, hvis der er en skråning ned til vandet på mere end 6 grader.

Læserne kommentarer