Sådan ser fremtiden ud for de danske kvæg

06. jan 2023

Fremtiden for danske kvæg

De danske kvæg er en del af vores levende kulturarv. Selvom kvæget først i den første halvdel af det 20. århundrede blev udviklet til en egentlig malkerace, har det jyske kvæg eksisteret siden det 17. århundrede. I dag har vi fire racer af malkekøer i Danmark, der udgør en stor eksportvare for det danske marked samtidig med at være en fast bestanddel af det danske landbrug og danske fødevarer. Men hvilken fremtid har de danske kvæg i vente? I en tid, hvor global opvarmning og en stigende CO2-udledning lægger alle på sinde, må kvaliteten af det danske landbrug og mængden af danske kvæg tages til genovervejelse. I dette indlæg kan du blive klogere på, hvordan hverdagen ser ud for de danske kvæg, og hvordan de moderne landbrug ser ud nu og i fremtiden.

 

 

Hverdagen for danske kvæg

Der er en stor forskel på, hvordan hverdagen ser ud for danske kvæg alt afhængig af, om de kommer fra et konventionelt eller økologisk landbrug. Den økologiske, danske ko er nemlig garanteret 6 timer dagligt i frisk luft mindst 150 dage om året samt økologisk grovfoder. De økologiske landbrug er konstant på udkig efter innovative tilgange til at gøre deres produktion mere bæredygtig, og de konventionelle landbrug er da også interesseret i denne udvikling – særligt nu, hvor staten sørger for, at der er flere penge til dem, der har bæredygtige erhverv. Men desværre viser studier, at der fortsat er omkring 80 procent af danske malkekøer i konventionelle landbrug, der aldrig kommer på græs. Selvom der altså er store fordele ved det økologiske landbrug, så er vi endnu ikke i mål med den helt miljørigtige produktion eller den dyrevelfærd, som vi alle ynder de danske kvæg. Det gælder for såvel det økologiske som det konventionelle landbrug, der dog begge er på vej mod mere bæredygtige tider.

 

 

Kvaliteten af det moderne danske landbrug – nu og i fremtiden

Der er gode grunde til, at danske landbrugsvarer er i høj kurs på verdensmarkedet. Danmark er nemlig et førende land på områder som miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, og det kan vi isoleret set være meget stolte af. Der er bare den hage, at landbruget og derunder animalsk produktion står for hele 34 procent af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser. I et forsøg på at bibeholde denne høje kvalitet – og eventuelt gøre den endnu bedre – skal man i fremtiden samtidig skære væsentlig ned på kvantiteten ift. animalsk produktion i danske landbrug. Der skal også skrues op for dyrevelfærden og installeres særlige græsningsforhold hos de danske kvæg, så vi i fremtiden kan producere klimavenligt, økologisk oksekød. Der ér derfor en fremtid for de danske kvæg, hvis der bliver sat kryds og bolle de rigtige steder, og det er givetvis også et løfte om bedre forhold, end de endnu lever under. Hvis du vil læse mere om hverdagen på et moderne landbrug, kan du læse om det her.

Læserne kommentarer