Konsekvenserne af de mange brænde i Australien

22. dec 2021

Brænde i Australien – flere milliarder dyr berørt

Hvor vi andre synes, at vi har haft nok katestrofe i form af Covid-19 pandemien, har Australien de seneste år også lidt under voldsomme naturkatastrofer i form af de værst tænkelige skovbrænde. Mere end 18 millioner hektar brændte, hvilket har haft fatale konsekvenser for mennesker, dyr og biodiversiteten. Dette betyder endvidere, at Australien på nuværende tidspunkt er i fuld gang med at forsøge at genopbygge naturen og sikre de mange arters overlevelse. Danskerne har også hjulpet med at sikre bedre vilkår for genopbygningen og dyrelivet ved at indsamle mere end 11 millioner kroner til Australien. Danmark er hermed det største donerland, hvilket må være et tegn på danskernes enorme berøring af de sørgelige omstændigheder. Det er imidlertid ikke kun i Australien, men i hele verden, at brænde forårsager alvorlige skader på natur og dyreliv.

 

Fatale konsekvenser for dyrelivet

Det er blevet estimeret at næsten 3 milliarder dyr er omkommet under brændende, hvilket mildt sagt er sørgelige omstændigheder, som har en enorm påvirkning på hele verden. Dette indbefatter 2,4 milliarder krybdyr, 180 millioner fugle, 143 millioner pattedyr og 51 millioner frøer. Et af de dyr som især har lidt under skovbrændende er koalaerne. Koalaerne er både omkommet i de mange brænde, samt har mistet deres levesteder. Dette giver dem altså ringe fremtidsudsigter, såfremt Australien, med hjælp fra resten af verden, ikke får genopbygget de brændte områder.

 

Global opvarmning er ikke for sjov

Det kan ikke siges nok – global opvarmning er ikke for sjov. Nogle lande er imidlertid mere ramt end andre, men det er tydeligt, at vi alle bliver påvirket heraf på den ene eller anden måde. Australien ligger måske langt væk i mange danskeres bevidsthed, om ikke andet bør det lægge os nært, når vi hører om tabet af milliarder af dyr, 18 millioner hektar samt mange mennesker og deres hjem. Og gør vi ikke noget ved den globale opvarmning, hvem ved så, om vi kan vide os sikre på, at det ikke bliver vores tur engang ude i fremtiden? Med andre ord bør vi skrue ned for vores forbrug, hvis vi ønsker en fremtid med biodiversitet – ikke blot i Australien, men i hele verden.

Læserne kommentarer